Odpowiedzialność zawodowa doradcy podatkowego

Doradztwo podatkowe jest czynnością, której wykonywanie wiąże się ze szczególnym rodzajem odpowiedzialności. Z tego właśnie powodu ubezpieczenie OC doradcy podatkowego jest ubezpieczeniem obowiązkowym (o czym także tutaj). Istnieje bowiem spore ryzyko wyrządzenia klientom szkody. Read more [+]

Ubezpieczenie OC zawodowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej jest ubezpieczeniem, z którym spotykamy się w szczególności w przypadku wykonywania zawodów, obarczonych szczególnym ryzykiem (więcej informacji tutaj). Ustawodawca, chcąc zapewnić poszkodowanym możliwość skutecznego dochodzenia swoich roszczeń, nałożył na niektóre zawody konieczność posiadania ubezpieczenia zawodowego. Read more [+]

Czy warto mieć ubezpieczenie zawodowe?

Wykonując swoją pracę jesteśmy bardziej, lub też mniej narażeni na wystąpienie jakiegoś ryzyka, które może stanowić zagrożenie dla nas samych, ale także i dla naszych klientów, bądź też innych osób trzecich. Czasem, wystarczy chwila roztargnienia, gorszy dzień. Niestety, skutki mogą być bardzo przykre, z utratą zdrowia, bądź życia włącznie. W takim przypadku, trzeba się liczyć z konsekwencjami. Read more [+]

Wypadki w pracy to norma

Autor zdjęcia: mompl

Autor zdjęcia: mompl

 

Kto nie pracuje, ten nie psuje – tak w żartobliwy sposób można by ująć to, co zdarza nam się podczas wykonywania swojej pracy, zwłaszcza tej manualnej. Czasem, mimo usilnych starań dzieje się coś, co całkowicie niweczy nasz trud i psuje efekt, który chcieliśmy uzyskać. Oczywiście, będąc zapobiegliwym i starannym, można pewnych rzeczy uniknąć, ale niestety nie da się uniknąć wszystkich. Czasem chwila dekoncentracji, czy też słabsza forma doprowadzają do szkód, których nie umiemy już usunąć. Coś niszczy się bezpowrotnie, a nasze słowo przepraszam, nawet gdyby było najszczersze i płynęło z głębi serca, niewiele tu wnosi. Stało się i kropka. Trzeba jednak znaleźć rozwiązanie, które szkodę tą zrekompensuje. Najczęściej wiąże się to z zapłatą określonej sumy pieniędzy, niestety na ogół wysokiej.

Read more [+]

Ubezpieczenia zawodowe – wymóg konieczny, czy przejaw zapobiegliwości?

 

Autor zdjęcia: kenteegardin

Autor zdjęcia: kenteegardin

Ubezpieczeniezawodowe dedykowane jest wszystkim osobom, które czynne są zawodowo i to zarówno tym, które prowadzą własną działalność gospodarczą, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, nieposiadającym statusu osób prawnych. Choć są zawody, które zobligowane są do tego, by posiadać ubezpieczenie zawodowe, nie oznacza to, że nie mieszcząc się w tej grupie nie warto skorzystać z takiej alternatywy. W praktyce, bowiem, ubezpieczenie zawodowe adresowane jest do przedstawicieli wszystkich profesji, a w szczególności tych, których specyfika wykonywanych czynności zawodowych związana jest z ryzykiem dochodzenia roszczeń przez osoby trzecie (na przykład poszkodowanych klientów, pacjentów, jak również osób postronnych). Read more [+]

Odpowiedzialność zawodowa i ryzyko z nią związane

Kształcąc się, by móc podjąć określone czynności zawodowe, przyświeca nam najczęściej jakiś cel, który pcha nas w takim a nie innym kierunku rozwoju. Coś sprawia, że spędzamy długie lata na niejednokrotnie bardzo ciężkich studiach, zagłębiając tajniki wiedzy i starając się zdobyć zdolności praktyczne, niezbędne do wykonywania danego zawodu. Podejmujemy ten trud chcąc coś osiągnąć, chcąc stać się kimś w przyszłości. Pobudki, które nami kierują są różne. Jedni chcą być poważani, mieć wysoki status społeczny. Dla innych liczą się najbardziej zarobki. Jeszcze inni starają się kultywować tradycje rodzinne, idąc w ślady swoich rodziców, czy też dziadków. Takie wielopokoleniowe rodziny spotyka się zwłaszcza wśród lekarzy i prawników, czyli profesji bardzo specjalistycznych, gdzie niewątpliwie w procesie kształcenia bardzo pomaga wsparcie merytoryczne, które mogą zapewnić najbliżsi. Tak jest zdecydowanie łatwiej, zwłaszcza w przypadku tak hermetycznych środowisk. Read more [+]

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Wykonywanie praktycznie każdego zawodu związane jest z ryzykiem zaistnienia okoliczności, które mogą mieć negatywne konsekwencje względem osób trzecich

Autor zdjęcia: easylocum

Wykonywanie praktycznie każdego zawodu związane jest z ryzykiem zaistnienia okoliczności, które mogą mieć negatywne konsekwencje względem osób trzecich. Ryzyko to jest szczególnie widoczne w przypadku tych zawodów, których uprawianie związane jest z koniecznością posiadania wyspecjalizowanej wiedzy oraz wyspecjalizowanych umiejętności. Mając na uwadze powyższe, w Polsce obowiązuje konieczność wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej. Read more [+]

Odpowiedzialność cywilna

OC zawodowe to nic innego jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na okoliczność szkód powiązanych z wykonywaniem codziennych czynności zawodowych. Ubezpieczenie OC dotyczy szkód o charakterze rzeczowym, a także szkód o charakterze finansowym, jakie wyrządzone zostały przez ubezpieczonego osobom trzecim. Read more [+]

Detektyw

Osoba zainteresowana otwarciem biura detektywistycznego musi posiadać licencję uprawniającą ją do wykonywania zawodu detektywa

Autor zdjęcia: Rob Hogeslag

Pomysłów na własny biznes jest, co niemiara, jednym z nich jest chociażby agencja detektywistyczna. Jakkolwiek zawód ten jest szalenie pociągający i ciekawy, nie każdy ma predyspozycje do jego wykonywania. Poza tym otwarcie agencji detektywistycznej wiąże się z koniecznością spełnienia kilku, niezwykle istotnych warunków. Read more [+]