Home // 2013 // Luty

Ubezpieczenie OC księgowego

Zawód księgowego wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Operowanie wysokimi kwotami oraz obowiązek prowadzenia dokumentacji księgowej wymaga skrupulatności, jednak czasami nie sposób jest uniknąć pomyłek, dlatego tak ważne jest posiadanie ubezpieczenia OC. Na jaką ochronę możemy liczyć w przypadku wykupienia takiego ubezpieczenia?

Tam, gdzie operuje się na pieniądzach, warto pomyśleć o ubezpieczeniuPrzede wszystkim księgowy ubezpieczenie chroni osobę wykonującą ten zawód w przypadku jakichkolwiek problemów z urzędami skarbowymi. Popełnienie błędu wykrytego przez taki urząd może wiązać się z koniecznością odpowiadania przed sądem. Ubezpieczenie OC chroni interesy osoby ubezpieczonej w postępowaniu karnym lub karnoskarbowym wszczętym wobec ubezpieczonego w związku z czynnościami zawodowymi. Dzięki temu wszelkie koszty poniesione w takim postępowaniu oraz ewentualne roszczenia w stosunku do poszkodowanego pokrywa towarzystwo ubezpieczeniowe. Jeżeli więc wykonujemy zawód księgowego, posiadanie takiej polisy jest jak najbardziej wskazane.

Konsekwencje braku ubezpieczenia OC w przypadku lekarzy

Ubezpieczenie OC lekarzyUbezpieczenie OC lekarzy jest obowiązkowe, ponieważ zawód lekarza wiąże się z dużym ryzykiem – niekiedy wystarczy drobny błąd, aby doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu pacjenta lub nawet do jego śmierci. Wykupione ubezpieczenie OC daje pewność, że w razie wystąpienia o roszczenia z tytułu popełnionego błędu lub zaniedbania, wszelkie szkody zostaną pokryte z polisy ubezpieczonego. Z pewnością posiadanie takiej polisy leży w interesie lekarza, jakie jednak są konsekwencje jej braku?

Przede wszystkim lekarz nie posiadający ubezpieczenia OC zawodowe może zostać ukarany karą nagany, upomnienia, zawieszenia w prawach do wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat, a nawet pozbawienia prawa do wykonywania zawodu bez możliwości ubiegania się o ponowny wpis na listę lekarzy. Jak więc widzimy konsekwencje są bardzo poważne, jednak aby lekarz poniósł odpowiednią karę konieczne jest złożenie wniosku przez pacjenta – dopiero wtedy wszczynane jest postępowanie zmierzające do ukarania lekarza. Dlatego w większości przypadków brak ubezpieczenia wychodzi dopiero w momencie popełnienia jakiegoś błędu w sztuce lekarskiej.