Home // 2016 // Luty

Odpowiedzialność zawodowa i ryzyko z nią związane

Kształcąc się, by móc podjąć określone czynności zawodowe, przyświeca nam najczęściej jakiś cel, który pcha nas w takim a nie innym kierunku rozwoju. Coś sprawia, że spędzamy długie lata na niejednokrotnie bardzo ciężkich studiach, zagłębiając tajniki wiedzy i starając się zdobyć zdolności praktyczne, niezbędne do wykonywania danego zawodu. Podejmujemy ten trud chcąc coś osiągnąć, chcąc stać się kimś w przyszłości. Pobudki, które nami kierują są różne. Jedni chcą być poważani, mieć wysoki status społeczny. Dla innych liczą się najbardziej zarobki. Jeszcze inni starają się kultywować tradycje rodzinne, idąc w ślady swoich rodziców, czy też dziadków. Takie wielopokoleniowe rodziny spotyka się zwłaszcza wśród lekarzy i prawników, czyli profesji bardzo specjalistycznych, gdzie niewątpliwie w procesie kształcenia bardzo pomaga wsparcie merytoryczne, które mogą zapewnić najbliżsi. Tak jest zdecydowanie łatwiej, zwłaszcza w przypadku tak hermetycznych środowisk. Read more [+]