Home // 2016 // Listopad

Ubezpieczenie OC zawodowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej jest ubezpieczeniem, z którym spotykamy się w szczególności w przypadku wykonywania zawodów, obarczonych szczególnym ryzykiem (więcej informacji tutaj). Ustawodawca, chcąc zapewnić poszkodowanym możliwość skutecznego dochodzenia swoich roszczeń, nałożył na niektóre zawody konieczność posiadania ubezpieczenia zawodowego. Read more [+]