Home // OC lekarzy // Jaka jest wysokość sum gwarancyjnych OC lekarzy?

Jaka jest wysokość sum gwarancyjnych OC lekarzy?

Lekarze posiadają ubezpieczenie OCObowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy jest niezwykle istotne. Pozwala ono bowiem pokryć roszczenia z tytułu nienależycie wykonanych czynności zawodowych lekarza, które skutkowały np. uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią pacjenta. Zakres obowiązywania ubezpieczenia precyzyjnie określa odpowiednia ustawa, podobnie zresztą jak wysokość, na jakie obowiązkowe ubezpieczenia powinny zostać zawarte.

W przypadku podmiotów leczniczych oraz podmiotów wykonujących praktykę zawodową lekarzy, suma gwarancyjna ubezpieczenia OC lekarzy wynosi 75 000 euro na jedno zdarzenie oraz 350 000 euro na wszystkie zdarzenia, których skutki są objęte umową ubezpieczeniową. Z kolei w przypadku podmiotów wykonujących praktykę zawodową pielęgniarek, suma ubezpieczenia wynosi 30 000 euro na jedno zdarzenie oraz 150 000 euro na wszystkie zdarzenia, których skutki objęte są ochroną ubezpieczeniową.

Posted in OC lekarzy, Ubezpieczenia dla lekarzy and tagged as , ,

Comments are closed.