Home // Ubezpieczenia zawodowe // Ubezpieczenie OC zawodowe

Ubezpieczenie OC zawodowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej jest ubezpieczeniem, z którym spotykamy się w szczególności w przypadku wykonywania zawodów, obarczonych szczególnym ryzykiem (więcej informacji tutaj). Ustawodawca, chcąc zapewnić poszkodowanym możliwość skutecznego dochodzenia swoich roszczeń, nałożył na niektóre zawody konieczność posiadania ubezpieczenia zawodowego.

Obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej jest ubezpieczeniem, z którym spotykamy się w szczególności w przypadku wykonywania zawodów, obarczonych szczególnym ryzykiem

Autor zdjęcia: thejaan

Wspomniane wyżej, obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe muszą mieć więc między innymi:

 • prawnicy (radcowie prawni i adwokaci),
 • notariusze,
 • komornicy sądowi,
 • lekarze,
 • organizatorzy imprez masowych,
 • rzeczoznawcy majątkowi,
 • pośrednicy nieruchomości,
 • agenci ubezpieczeniowi,
 • brokerzy ubezpieczeniowi,
 • księgowi,
 • architekci,
 • inżynierowie,
 • biegli rewidenci,
 • rzecznicy patentowi,
 • detektywi,
 • ZOZ’y,
 • doradcy podatkowi,
 • i dysponenci jednostek ratownictwa medycznego.

Naturalną kwestią jest to, że skoro obowiązek ten został nałożony, muszą być także przewidziane odpowiednie instytucje i urzędy, których rolą jest sprawdzanie, czy obowiązek ten jest należycie wypełniony.

W zależności od tego jakiej profesji obowiązek ten dotyczy, może być to inny organ. W przypadku adwokatów, organami tymi są:

Co grozi za brak OC zawodowego

Gdyby zdarzyła się sytuacja, że w toku przeprowadzanej kontroli zobowiązana do posiadania polisy ubezpieczeniowej osoba fizyczna, czy też prawna jej nie posiadała, wyciągnięte zostaną wobec niej konsekwencje. Kara w takiej sytuacji określona jest w aktach prawnych, właściwych dla danej profesji.

Najczęściej stosowaną karą jest tu dotkliwa kara pieniężna.

Posted in Ubezpieczenia zawodowe and tagged as , , , ,

Comments are closed.